Poniżej znajdziesz listę najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce od momentu powstania laboratorium.


 • Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie w warunkach GMP

  8 kwietnia 2022

  Na mocy decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 8/04/2022 laboratorium MT Laboratories otrzymało zezwolenie na wytwarzanie o nr 265/0631/21. Od tego momentu zakres prac laboratorium rozszerza się również o rutynowe badania produktów farmaceutycznych dla celów zwolnieniowych w standardzie GMP.

 • Zmiana lokalizacji działalności

  początek 2021 roku

  Na początku 2021 roku spółka MT Laboratories przenosi siedzibę laboratorium do Kutna. Po wyposażeniu nowej lokalizacji zaczynają się prace mające na celu uzyskanie certyfikacji GMP.

 • Założenie spółki

  20 czerwca 2017

  Spółka MT Laboratories została założona 20 czerwca 2017 roku w Łodzi, na terenie wydziału farmaceutycznego w Łodzi. Początkowo spółka zajmowała się prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych oraz działalnością doradczą w zakresie nauk farmaceutycznych.