Poniżej znajdziesz listę najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce od momentu powstania laboratorium.


 • Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie w warunkach GMP

  8 kwietnia 2022

  Na mocy decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 8/04/2022 laboratorium MT-Laboratories otrzymało zezwolenie na wytwarzanie o nr 265/0631/21. Od tego momentu zakres prac laboratorium rozszerza się również o rutynowe badania produktów farmaceutycznych dla celów zwolnieniowych w standardzie GMP.

 • Zmiana lokalizacji działalności

  początek 2021 roku

  Na początku 2021 roku spółka MT-Laboratories przenosi siedzibę laboratorium do Kutna. Po wyposażeniu nowej lokalizacji zaczynają się prace mające na celu uzyskanie certyfikacji GMP.

 • Założenie spółki

  20 czerwca 2017

  Spółka MT-Laboratories została założona 20 czerwca 2017 roku w Łodzi, na terenie wydziału farmaceutycznego w Łodzi. Początkowo spółka zajmowała się prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych oraz działalnością doradczą w zakresie nauk farmaceutycznych.