W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z dziedzin farmacji, analizy farmaceutycznej, chemii instrumentalnej, chemometrii, analizy statystycznej, chemii analitycznej, biotechnologii oraz informatyki. Nasi specjaliści wywodzą się z różnych środowisk: naukowego, badawczego oraz przemysłu co pozwala na szerokie spojrzenie na wszelkie problemy naszych klientów. Mamy również doświadczenie w zarządzaniu, pisaniu i realizowaniu projektów oraz projektowaniu procesów analitycznych i produkcyjnych. Z sukcesem pracujemy w biznesie i nauce od ponad 15 lat.


Zespół 1

Dr Kamila Czarnecka

Pełnomocnik ds. Farmaceutycznego Systemu Jakości
Zespół 2

Dr Mariusz Staśkiewicz

Kierownik Zapewnienia Jakości/Kontroli Jakości
Zespół 3

Prof. dr hab. Paweł Szymański

Prezes MT-Laboratories Sp. z o.o.
Zespół 4

Tomasz Krakowiak

Członek Zarządu MT-Laboratories Sp. z o.o.